Capítol Una experiencia, una realidad: la inclusión en secundaria
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es recull un exemple de bones pràctiques d’inclusió educativa a partir de l’experiència del Col·legi Inmaculada Concepció, situat a Gavà (Barcelona), iniciada el curs 2006-2007, donada la necessitat d’oferir una resposta educativa a quatre alumnes de la zona amb diferents NEE. El centre, amb experiència en tractament de la diversitat a primària, va crear el recurs de la USEE (unitat de suport a l’educació especial) a secundària com a mitjà per oferir una resposta educativa més adequada. Entre aquests quatre alumnes hi ha l’alumne objecte de la intervenció, amb un diagnòstic d’autisme i retard mental sever. L’experiència recull el següent: justificació, breu descripció del centre (entorn, alumnat...), objectiu, inici, desenvolupament i situació actual de l’experiència i, finalment, la seva valoració.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Tot i les mancances que encara ens cal resoldre, la inclusió escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials per raó de discapacitat comença a ser ja un procés carregat d'experiència. Aquest llibre tracta sobre com fer més inclusiva la pràctica educativa i també sobre com identificar quines són les dificultats i les amenaces que l'assetgen. Inclou, doncs, una sèrie de reflexions, conclusions i propostes i un recull de bones pràctiques educatives que han estat prèviament contrastades a partir de l'experiència.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Aproximación teórica a partir de la experiencia
II Parte: Experiencia de buenas prácticas