Capítol Una gestión intercultural de la diversidad implica ubicar la práctica religiosa en el ámbito de lo privado
RESUM CAPíTOL

Religió i cultura es barregen en un joc complex d’influències que ha de trobar en el laïcisme el punt d’equilibri a l’hora d’enfortir els drets i llibertats de tothom en un espai públic multicultural. Aquest capítol ofereix una reflexió sobre la relació entre aquests dos conceptes, i també es descriuen els diferents models socials que s’han desenvolupat en aquest sentit en alguns països europeus.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Aquesta obra ofereix noves propostes, al mateix temps que que reflexiona, sobre el punt de confluència de la interculturalitat i la immigració. No es tracta de convèncer, sinó d’aportar criteris per a la coherència i la consistència en el desenvolupament d’accions educatives. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi per a la millora de la capacitació docent. Les idees clau que es presenten ajuden a respondre preguntes tals com: · Com hem d’afrontar els conflictes que poden sorgir entre escola i família immigrada? · Quines són les bases per a la transformació vers un currículum intercultural? · Quin és el model lingüístic que afavorirà el desenvolupament d’una escola intercultural? · Com enfocar l’acció educativa que permeti la construcció de la identitat de l’alumnat d’origen immigrat? · Quin és el rol de la religió en la construcció de la interculturalitat?

Llibre disponible per capítols
INDICE