Article Una metodologia per a l'aula de 2 anys.
RESUM ARTICLE

L'escolarització progressiva de nens i nenes de dos a tres anys està adquirint formes diverses: en escoles infantils de primer cicle, en escoles infantils de zero a sis anys (model tristament en perill d'extinció) i en aules de dos anys annexes a un centre d'infantil i primària, tant a la xarxa pública (sobretot en algunes comunitats autònomes, com ara el País Basc i Cantàbria), com en la xarxa privada.FORMATS DISPONIBLES
1,49 €