Article Una metodologia per ensenyar llengua en contextos multilingües
RESUM ARTICLE

Un repte de l’educació és saber com, partint de les competències plurilingües de l’alumnat divers, es pot aconseguir que aquest adquireixi els sabers necessaris per utilitzar les llengües curriculars. Al present text es mostra un projecte col·laboratiu en què les estudiants i els estudiants de quart d’ESO es van convertir en investigadors de les pròpies pràctiques plurilingües i van presentar la seva anàlisi i els resultats obtinguts als estudiants universitaris, amb la qual cosa van mostrar el seu apoderament i aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Noves estratègies didàctiques
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions