Capítol Una propuesta integral de e-learning
RESUM CAPíTOL

Organitzar una activitat formativa, que comprengui diferents nivells i diferents àrees del coneixement, fer-ho de manera continuada al llarg de l’any acadèmic i del temps, garantir per als participants un cert nivell d’èxit, adequar aquesta formació a demandes concretes de col·lectius o d’institucions ..., tot això és una tasca complexa que requereix nivells d’especialització en els professionals que l’acompleixen. Aquest capítol se centra en la modalitat formativa en línia, una proposta d’e-learning que ha d’integrar tots els components de la formació per tal de satisfer les necessitats formatives dels participants.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €