Capítol Una secuencia de enseñanza-aprendizaje sobre la medida enzimática de glucosa en regrescos para estudiantes universitarios de ciencias
RESUM CAPíTOL

Encara que les seqüències d'ensenyament-aprenentatge (SEA) són un recurs educatiu prou conegut i utilitzat en l'educació primària i secundària, la seva aplicació és encara molt escassa en l'àmbit universitari i, particularment, en l'ensenyament de les ciències en aquest nivell educatiu. En aquest capítol es mostra un exemple d'una seqüència per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'anàlisi enzimàtica per part d'estudiants universitaris dels graus en química i bioquímica. Amb un perfil eminentment pràctic, el disseny d'aquesta seqüència tracta de trencar amb el model tradicional (cookbook) habitualment seguit en els laboratoris de pràctiques de ciències. Entre les seves principals característiques es troben la contextualització i la interdisciplinarietat de les activitats que la constitueixen. La determinació per mètodes enzimàtics de glucosa en refrescos de consum habitual per als estudiants actua com un pol d'interès addicional per la seva relació amb la dieta i la salut. A més, la inclusió en aquesta seqüència d'algunes activitats relacionades amb altres disciplines matemàtiques com l'estadística, així com la redacció de textos científics que comporten associades tasques d'indagació i argumentació, aporten un valor addicional en el desenvolupament de noves habilitats i competències per als estudiants.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo