Capítol Una secuencia didáctica sobre la complementación verbal: la clasificación de los verbos según los complementos verbales
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol presentem una seqüència didàctica de gramàtica (SDG) feta a segon i tercer d’ESO sobre un aspecte gramatical molt tractat a les classes de llengua: la complementació verbal. Aquesta SDG parteix de la idea que la manipulació de dades lingüístiques per part dels alumnes i la verbalització de procediments i conceptes pot ajudar els alumnes a regular el procés d’aprenentatge. Així doncs, l’instrument de classificació dels verbs segons els complements que admeten serveix per activar tots els eixos en situacions interactives molt diverses. Les explicacions orals als companys i l’elaboració de síntesis enteses com a eines per aprendre, per recordar i per recapitular pensant en nous aprenentatges es mostren com a elements imprescindibles en el procés compartit d’elaboració del coneixement gramatical.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A lo largo de los últimos quince años, las reflexiones que se han hecho en didáctica de la lengua –y las propuestas de trabajo correspondientes—han tratado de buscar la coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del uso de la lengua en estas dos vertientes del problema. Esta publicación tiene como objetivo mostrar ejemplos significativos de esta investigación. Así, pues, las situaciones de enseñanza gramatical que se presentan parten de objetivos diversos y de contenidos diferentes, pero tienen en común la pretensión de promover en los alumnos un saber gramatical que arraigue en la observación de la lengua y en el razonamiento gramatical.

Llibre disponible per capítols
INDICE