Capítol Una visión general de todo el corpus
RESUM CAPíTOL

Cal conèixer el que passa a les aules, què es fa, per poder concebre uns canvis que siguin alhora viables i rellevants. A aquest efecte, el capítol reuneix un corpus de 30 lectures col·lectives (activitats típiques d'aula on tot l'alumnat participa en la lectura de textos utilitzats amb finalitats educatives) que van ser gravades (en vídeo o en àudio) i després van ser transcrites i analitzades. Es recull, a més, l'estudi de set unitats didàctiques en esquals es registra la presència que tenen les lectures col·lectives respecte de la resta de les activitats que tenen lloc en el seu transcurs, i el paper que acompleixen respecte de les finalitats globals de cada unitat. L'anàlisi d'aquestes set unitats ajudarà a valorar en quin grau el corpus de 30 lectures col·lectives reflecteix realment l'ús que es dona als textos ales aules.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Els coneixements acumulats sobre la lectura constitueixen un dels dominis de la psicologia més robustos avui dia. No només tenim una idea relativament precisa del que suposa l’acte de llegir, sinó del procés que ens permet arribar a ser lectors competents. A més a més, existeix un bon nombre de recursos educatius que poden facilitar el progrés dels alumnes.

Aquest llibre tracta d’entendre per què la transferència d’aquests coneixements a la pràctica professional dels docents ha estat fins ara inesperadament més exigua del que s’esperava. I ho fa en tres apartats: oferint evidències de la magnitud d’aquest divorci en contrastar el que s’esdevé a les aules i el que es desprèn del que sabem sobre les necessitats dels alumnes; avançant una explicació possible al problema plantejat: sabem més sobre el que necessiten els alumnes per arribar a ser bons lectors que sobre les necessitats dels professors per aprendre a donar-los resposta i, finalment, en tercer lloc, s’ofereix un cert nombre de propostes per introduir canvis progressius i sostenibles a les pràctiques d’aula.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El reto del alumno
II Parte: El reto del profesor
III Parte: El reto del asesor