Capítol Una visión restringida del uso de los entornos tecnológicos en educación matemática
RESUM CAPíTOL

Habitualment s’insisteix en la necessitat d’incorporar les noves tecnologies a l’ensenyament. Malgrat això, el seu ús en l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a primària i secundària no està responent a les expectatives creades. La investigació que es presenta en aquest capítol permet il·lustrar de quina manera les restriccions que sovint els entorns interactius d’aprenentatge imposen sobre els processos de resolució, i que són usualment identificades pels docents com a debilitats d’aquests entorns, poden tenir un efecte beneficiós en l’aprenentatge dels usuaris. FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L’anomenada revolució digital obliga els agents educatius a una reflexió profunda al voltant de com els processos d’ensenyament i aprenentatge han d’adaptar-se als nous desenvolupaments tecnològics i a les tendències que sobre aquests s’articulen.

En aquest context, aquesta obra proporciona una visió de l’impacte de la tecnologia en els processos educatius i, per altra banda, visualitzar aportacions de la investigació i la innovació educativa que es caracteritzen per una aplicabilitat efectiva a les aules.

El llibre pretén capturar la naturalesa polièdrica de la tecnologia i, en conseqüència, analitza els desenvolupaments i les tendències tecnològiques emergents (BYOD, intel·ligència artificial, robòtica, etc.) amb el propòsit de brindar un coneixement pràctic de cara a una implementació efectiva de la tecnologia a les aules.Llibre disponible per capítols
INDICE