Article Unitats fraseològiques i ideologia en el discurs publicitari.
RESUM ARTICLE

L'objectiu d'aquest treball és intentar explicar la funció de les unitats fraseològiques en la transmissió de principis i valors a través dels espots televisius i dels anuncis de premsa i plantejar algunes idees per a l'aprofitament didàctic dels textos publicitaris. En aquest article, l'autor, a partir d'unes consideracions preliminars sobre les característiques de la publicitat actual i sobre les relacions entre ideologia i discurs publicitari, exposa les funcions discursives de la fraseologia en l'articulació del missatge publicitari, presenta algunes idees per abordar l'anàlis semàntica i pragmàtica dels eslògans, proposa algunes reflexions sobre els usos publicitaris de locucions i frases fetes i, finalment, suggereix diverses activitats didàctiques per facilitar l'aprofitament didàctic dels anuncis des de l'òptica de l'ensenyament i l'aprenentatge de la fraseologia.

AUTORS
Peraire Ibañez, Joan


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €