Article Valor social de l'ortografia.
RESUM ARTICLE

L'autor introdueix el tema parlant de l'origen dels sistemes gràfics, sobretot de les causes del seu naixement. Explica la relació entre el domini del codi i unes certes formes de poder que, encara que canvien amb les èpoques i els llocs, en definitiva demostren la dimensió social, extralingüística, que s'atorga a l'ortografia.

AUTORS
López del Castillo, Lluís


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €