Resum del llibre

Aquest llibre aborda el repte de potenciar l’ús de la llengua oral a l’aula oferint un instrument pràctic i funcional, l’escala EVALOE, que ajudarà a valorar els processos d’interacció en l’ensenyament de la llengua oral i a proposar-los estratègies de millora.

La fonamentació teòrica de l’escala de valoració és una garantia de la qualitat de l’instrument i està avalada pel sòlid procés de construcció, en el qual han combinat la participació d’experts amb anàlisis psicomètriques aplicades als dos elements de l’escala: l’observació i l’entrevista.

A les seves pàgines hi trobareu un instrument d’anàlisi de la pràctica educativa, així com propostes i reflexions interessants i útils sobre la millora de la competència comunicativa (parlar i escoltar) dels alumnes des d’una perspectiva ecofuncional. Per bé que se centra en les escoles inclusives d’educació infantil i primària, no resulta menys útil en els entorns d’educació especial.