Recursos Vídeos matemáticos en YouTube


Vídeos matemáticos en YouTube
Resum del recurs

José Antonio Mora ens ofereix una completa llista de vídeos a YouTube per treballar conceptes i continguts matemàtics.


Descripció del recurs

Vídeos matemàtics a YouTube

Al portal YouTube podem trobar molts vídeos curts amb contingut matemàtic. A continuació us oferim  un exemple d'un vídeo útil per a treballar un concepte concret: la simetria. L'autor ha elaborat una extensa llista d'enllaços que poden ajudar-nos a introduir conceptes, procediments o establir relacions entre continguts. Podeu consultar-la al PDF.

Simetria i objectes simètrics

L'anunci de l'Audi A6 Reflejos ens mostra la distorsió produida a la nostra ment quan el cotxe i la seva imatge reflectida al terra mullat, o a les parets de vidre no es corresponen. 

http://www.youtube.com/watch?v=VkogdM02iMs

Consulteu el llistat complet agrupat per conceptes al PDF.