Vídeos sobre matemáticas y otras áreas para diferentes niveles escolares
Resum del recurs

El govern de Canàries, a través del projecte "Abriendo la escuela" ofereix vídeos per a treballar matemàtiques i altres àrees.


Descripció del recurs

"Abriendo la escuela", un projecte del govern de Canàries. En aquest cas, ens ofereixen diversos vídeos per treballar continguts matemàtics i d'altres àrees. Podeu consultar els diversos vídeos aquí.