Web - Propuestas didácticas basadas en la COVID-19
Resum del recurs

L'objectiu de la proposta és treballar sobre el propi coronavirus.


Descripció del recurs

Prenent com a fil conductor la COVID-19 s'han elaborat una sèrie de propostes didàctiques adreçades a l'ESO relatives a diversos àmbits científics amb algunes aportacions i idees també per a les àrees de matemàtiques i tecnologia. Aquestes propostes han estat recollides en una pàgina web.

El treball original està fet íntegrament en euskera, ja que estava dirigit a professorat de la Comunitat Autònoma Basca, però, si s'obre amb determinats navegadors (Chrome, per exemple), es pot veure també en castellà seleccionant l'opció de traducció.

Podeu consultar-la al següent enllaç.

Web: https://sites.google.com/view/covid19dbh/página-principal