Hi ha ganes de canvi

La nostra feina, la de mestres, és una tasca primordial. Esteim envoltats de personetes que hem d’acompanyar en el seu camí cap a ciutadans del futur.

Una comesa trascendental, guiar l’aprenentatge de  fillets i filletes, joves, adolescents, que els conduirà cap a una meta, un horitzó,el què diem el segle XXI, on ja hi esteim ben ficats.

És per això que crec indispensable per a la nostra professió estar en constant  qüestionament de la nostra tasca diària a l’aula, en contínua reflexió del funcionament de centre, en permanent cavil·lació com a comunitat educativa de la què formam part.

Com a mestres tenim en les nostres mans el futur de les persones del demà, els futurs mestres, els futurs metges, els futurs governants, els futurs comerciants, els futurs pagesos, els futurs pares i mares…Un futur que es preveu que serà canviant, insegur, dinàmic, tot el contrari del què es diu avui en dia de l’escola, que és estàtica i tradicional.

Hem de sentir la necessitat d’ iniciar un camí cap a canvis, nous aprenentatges, nous reformulaments, on la reflexió del què feim a dins les aules sigui una part important del nostre ofici.

Tinc un bri d’esperança, tinc il·lusió, perquè hi ha alguna cosa que es mou amb ganes. Hi ha moviment de renovació. Sorgeix amb força a les xarxes socials, i aquí a Menorca es comença a respirar alguna cosa.

Hi ha ganes de canvi. S’ha iniciat un procés on es vol posar al mestre com a focus de la formació, on es dóna tota la importància als centres com a motor de canvi, de renovació de la nostra educació. I tu, què en penses?

Xisca Allès. Mestre d’educació primària. Assessora del CEP de Menorca.