Cursos Online

Aquest curs aborda les tècniques de concentració i relaxació a l'aula com a mitjà i recurs per millorar l'atenció o disminuir l'estrès, tant per a l'alumnat com per al professorat, com són la meditació o la respiració, entre d'altres.
50.00 €
Aquest curs es centra en l'educació ambiental i els seus reptes de futur com un aprenentatge integral, globalitzador i competent que ens permet interaccionar amb el nostre entorn de manera sost . . .
50.00 €
Cursos 15h General
El curs presenta la mediació escolar com a instrument per a la millora de la convivència en el centre. Per a això, es mostren estratègies per a la resolució de conflictes i projectes sobre la seva aplicació, com l'equip de mediació escolar o la mediació socioeducativa.
50.00 €
Cursos 15h BatxilleratEd. Secundària Obligatòria (ESO)Cicles formatius
En l'educació sexual i afectiva, què correspon a qui? Sobre què s'ha de parlar? I de quina manera fer-ho? Aquest curs planteja la resposta a aquests i altres interrogants sobre el . . .
50.00 €
Cursos 15h Formació del professorat
Aquest curs planteja la necessitat d'introduir canvis en l'organització perquè la innovació educativa sigui possible en temps de complexitat. Així, es convida a desaprendre . . .
50.00 €
Cursos 15h BatxilleratEd. Secundària Obligatòria (ESO)
Amb l'arribada de l'adolescència, la prevenció de les drogodependències adquireix un tint cada vegada més específic, en la mesura que requereix analitzar els motius . . .
50.00 €
Cursos 15h General
Quins símptomes ens poden ajudar a detectar l'estrès a l'aula? Hem de reaccionar en aquests casos, o bé deixar-los passar? I en cas d'actuar, com podem respondre a aquestes situac . . .
50.00 €
Cursos 15h General
Aquest curs aborda el tema de la violència i l'assetjament escolar a les aules, mostrant propostes tant de prevenció com d'actuació des del centre, però també destacant l'important paper dels recursos comunitaris en això.
50.00 €
Cursos 15h Ed. PrimàriaBatxilleratEd. Secundària Obligatòria (ESO)
Què és l’APS? Com es construeix un projecte d’APS? Quins passos cal seguir? o, Com avaluar? Aquest curs pretén respondre a aquests i altres dubtes al voltant dels projectes d'aprenentatge-servei, analitzant a més diversos materials i bones pràctiques sobre el tema.
50.00 €
Cursos 15h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)Ed. Infantil
Aquest curs pretén donar a conèixer l'aprenentatge basat en el joc així com el concepte de gamificació com a estratègia i recurs didàctic per treballar diferents continguts a les aules, estimulant la participació i implicació de l'alumnat.
50.00 €
Cursos 15h BatxilleratEd. Secundària Obligatòria (ESO)Cicles formatius
Aquest curs gira entorn de l'adolescència i diferents conductes que pot presentar l'alumnat de secundària (conductes de risc, conductes desafiants, dificultats de regulació del co . . .
50.00 €
Cursos 15h Ed. PrimàriaBatxilleratEd. Secundària Obligatòria (ESO)Cicles formatius
Aquest curs aborda el paper de l'orientació en els processos de transició entre cicles i, sobretot, entre etapes, considerant els canvis que suposen en el procés de formació de l'alumnat i valorar què poden fer centre, família i comunitat per a l'acompanyament en aquest pas.
50.00 €
Cursos 15h Ed. PrimàriaBatxilleratEd. Secundària Obligatòria (ESO)
L'autoconcepte i l’autoestima, són el mateix? Com afecta la idea d’”identitat” en tot això? Què podem fer per treballar aquests temes a l'aula? Aquest curs . . .
50.00 €
Cursos 15h Ed. PrimàriaEd. Infantil
Aquest curs pretén aportar als/les docents nocions bàsiques sobre la importància de la lectura de contes infantils. Doncs aquests no només poden ser una gran eina per treballar el desenvolupament del llenguatge a edats primerenques, sinó que també permeten treballar l'empatia, les emocions i els valors.
50.00 €
Cursos 15h General
Aquest curs pretén aportar als/les docents els coneixements i les eines necessàries per a poder incloure en la seva pràctica estratègies de treball cooperatiu, permetent diversificar les metodologies de treball que s'apliquen a les aules.
50.00 €
Cursos 30h Ed. PrimàriaEd. Infantil
Aquest curs aborda l'educació lenta i com aquesta planteja la possibilitat d'una nova mirada sobre l'escola, més enllà d'un enfocament merament tècnic, per aprofundir en els aspectes que l'apropen als principis més profunds del desenvolupament de les persones.
75.00 €
Aquest curs pretén revisar alguns dels prejudicis i idees equivocades respecte a l'aprenentatge musical, mostrant com aquest no depèn, tal com sol entendre habitualment, de dons especials sinó d'estímuls adequats que poden oferir-se tant des de la família i la comunitat com des de l'escola.
75.00 €
Aquest curs planteja el desenvolupament emocional dels nens i nenes de 0 a 6 anys i com, tot i que seguim processos similars, cadascun de nosaltres és únic segons els models de referència que tinguem (la cultura, els valors, i les creences que anem cultivant ).
75.00 €

Items 19 to 36 of 59 total