Cursos Destacats
Apps de Google para el trabajo a distancia
Cursos 20h
75.00 €
Lenguajes artísticos
Cursos 75h-125h
175.00 €
La competencia digital del profesorado
Cursos 75h-125h
150.00 €

Cursos Online

2,467.00 €
L’objectiu general del màster és analitzar i prendre decisions sobre la pràctica docent des d’una concepció de formació en competències.
2,467.00 €
El curs pretén reflexionar sobre els mecanismes d'aprenentatge del llenguatge científic, matemàtic i tecnològic i els missatges audiovisuals més preeminents en el context social i cultural.
175.00 €
Cursos 75h-125h Ed. Infantil
Aquest curs presenta els llenguatges artístics i el seu paper en el desenvolupament de la imatge del propi cos dels nens i nenes, de la seva identitat, així com del seu paper en la socie . . .
175.00 €
Cursos 75h-125h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)Ed. Infantil
Aquest curs pretén reflexionar sobre la importància d'una planificació estratègica per a l'ensenyament de les competències i mostra com afecta la introducció . . .
175.00 €
Cursos 75h-125h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)Ed. Infantil
Aquest curs es centra en les idees que sustenten l'aparició d'un model educatiu basat en competències com a alternativa al model educatiu tradicional, insuficient per donar resposta a les necessitats socials actuals.
175.00 €
Cursos 75h-125h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)
Aquest curs mostra les relacions entre models educatius i socials, estratègies per a l'ensenyament de tots els components de les competències en el disseny i la pràctica educativa.
175.00 €
Cursos 75h-125h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)Ed. Infantil
Aquest curs posa de manifest les característiques i els criteris que s'haurien de veure reflectits en la metodologia i la planificació dels aprenentatges, per donar resposta a com s'apre . . .
175.00 €
El curs mostra els components i dimensions de les competències transversals (tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre, autonomia i inicativa personal), estratègies per al seu desenvolupament i avaluació en les diferents etapes educatives.
175.00 €
Cursos 75h-125h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)Ed. Infantil
Aquest curs vol reflexionar sobre els components i les dimensions de les competències socials i naturals (socials, per a la ciutadania, coneixement i interacció amb el món físic, científic i tecnològic), estratègies i avaluació en les diferents etapes educatives.
175.00 €
Cursos 75h-125h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)Ed. Infantil
Aquest curs presenta els components i dimensions de les competències comunicatives i instrumentals (lingüística, audiovisual, artística, cultural i mediàtica), estratègies per al seu desenvolupament i avaluació en les diferents etapes educatives.
175.00 €
Cursos 75h-125h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)
Aquest curs aborda el plantejament de la introducció d'un àmbit comú en el currículum i en les aules que permeti establir les condicions necessàries per a l'aprenentatge de les competències transversals.
175.00 €
El curs pretén mostrar les característiques de la conformació d'espais educatius, així com la importància de l'observació en la configuració d'aquests. . . .
175.00 €
Aquest curs es centra en les característiques del llenguatge oral i escrit, i de les llengues estrangeres, així com en els criteris per el disseny de situacions d'aprenentatge significatiu en els diferents llenguatges entesos com a eines bàsiques per a la comunicació i construcció de coneixements.
175.00 €
Cursos 75h-125h Ed. Infantil
Aquest curs se centra en la descripció i interpretació de les expressions i el desenvolupament emocional dels nens i nenes i les relacions afectives. Així mateix, es mostren les c . . .
175.00 €
Cursos 75h-125h Ed. Infantil
Aquest curs manifesta l'anàlisi dels canvis socials i el seu impacte en l'educació dels nens i nenes. També aborda la importància de la col·laboració de la fa . . .
175.00 €
Cursos 75h-125h Formació del professorat
El curs està centrat en la formació dels educadors i l'atenció al seu benestar dins de la comunitat educativa i en el seu desenvolupament personal i professional.
175.00 €
Aquest curs pretén reflexionar sobre la vivència socioeducativa i cultural del temps, el valor de l'educació lenta, la pedagogia del temps i el respecte pels diferents ritmes a partir de la proposta pedagògica d'Emmi Pikler.
175.00 €

Items 1 to 18 of 62 total