Cursos Online

El curs pretén mostrar les diferents connexions existents entre l'escola infantil i la comunitat local, així com els diferents factors que influeixen en el desenvolupament de la infància a nivell escolar i local.
175.00 €
Aquest curs pretén reflexionar sobre l’ús de les eines i tecnologies per a la informació i la comunicació a partir de l’estudi dels principals recursos audiovis . . .
150.00 €
Cursos 30h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)
Aquest curs pretén ajudar els docents a conèixer el desenvolupament curricular de la competència d'autonomia i d'iniciativa personal per integrar de manera sistemàtica en l . . .
75.00 €
Cursos 30h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)
Aquest curs pretén que els docents coneguin i posin en pràctica la competència d'aprendre a aprendre amb els alumnes com a element que ocupa un lloc destacat entre les finalitats més valorades i perseguides en els sistemes educatius.
75.00 €
Cursos 30h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)
Aquest curs pretén aportar als docents les principals bases per dur a terme una avaluació per competències mitjançant l'ús d'instruments de qualitat que permetin el seguiment de l'alumnat i la gestió de les ajudes pertinents en cada cas.
75.00 €
Aquest curs planteja el desenvolupament emocional dels nens i nenes de 0 a 6 anys i com, tot i que seguim processos similars, cadascun de nosaltres és únic segons els models de referència que tinguem (la cultura, els valors, i les creences que anem cultivant ).
75.00 €
Aquest curs pretén revisar alguns dels prejudicis i idees equivocades respecte a l'aprenentatge musical, mostrant com aquest no depèn, tal com sol entendre habitualment, de dons especials sinó d'estímuls adequats que poden oferir-se tant des de la família i la comunitat com des de l'escola.
75.00 €
Cursos 30h Ed. PrimàriaEd. Infantil
Aquest curs aborda l'educació lenta i com aquesta planteja la possibilitat d'una nova mirada sobre l'escola, més enllà d'un enfocament merament tècnic, per aprofundir en els aspectes que l'apropen als principis més profunds del desenvolupament de les persones.
75.00 €
Cursos 15h General
Aquest curs pretén aportar als/les docents els coneixements i les eines necessàries per a poder incloure en la seva pràctica estratègies de treball cooperatiu, permetent diversificar les metodologies de treball que s'apliquen a les aules.
50.00 €
Cursos 15h Ed. PrimàriaEd. Infantil
Aquest curs pretén aportar als/les docents nocions bàsiques sobre la importància de la lectura de contes infantils. Doncs aquests no només poden ser una gran eina per treballar el desenvolupament del llenguatge a edats primerenques, sinó que també permeten treballar l'empatia, les emocions i els valors.
50.00 €
Cursos 15h Ed. PrimàriaEd. Secundària Obligatòria (ESO)Ed. Infantil
Val la pena que els educadors i educadores sapiguem com afrontar les reaccions de l'alumnat quan mor algú proper, que els ensenyem a respectar i donar suport al dol dels afectats, i els ajudem . . .
50.00 €
Cursos 15h Ed. PrimàriaBatxilleratEd. Secundària Obligatòria (ESO)Cicles formatius
Aquest curs aborda el paper de l'orientació en els processos de transició entre cicles i, sobretot, entre etapes, considerant els canvis que suposen en el procés de formació de l'alumnat i valorar què poden fer centre, família i comunitat per a l'acompanyament en aquest pas.
50.00 €
Aquest curs aborda la importància de la coeducació avui. En aquest sentit, es tracten aspectes com la coeducació dins el projecte educatiu del centre o el disseny de propostes d'activitats coeducatives, dedicant una mirada especial també la coeducació dins l'entorn familiar.
50.00 €
Aquest curs posa el punt de mira en el marc de la pràctica psicomotriu a l'escola a infantil, valorant el seu sentit com a forma d'expressió de les vivències socioafectives de la infància, i destacant la seva importància en el desenvolupament integral de l'alumnat.
50.00 €
Cursos 15h Ed. PrimàriaBatxilleratEd. Secundària Obligatòria (ESO)
Aquest curs gira al voltant de l'acció tutorial, presentant alguns enfocaments i estratègies en relació a diversos temes interconnectats amb la tutoria, com les relacions interpersonals, l'autoestima, el respecte als altres, les normes de convivència o el seguiment personal, entre d'altres.
50.00 €
Cursos 15h Ed. PrimàriaBatxilleratEd. Secundària Obligatòria (ESO)
A què ens referim quan parlem de projectes? Què significa organitzar el currículum per projectes? Quin paper té l’alumnat? Aquest curs pretén donar resposta a . . .
50.00 €
Cursos 15h BatxilleratEd. Secundària Obligatòria (ESO)Cicles formatius
En aquest curs es parla de l'orientació educativa en l'educació secundària, dedicant una mirada a aspectes com la col·laboració entre orientadors/docents, les seves . . .
50.00 €
Cursos 15h Formació del professorat
Aquest curs planteja la necessitat d'introduir canvis en l'organització perquè la innovació educativa sigui possible en temps de complexitat. Així, es convida a desaprendre . . .
50.00 €

Items 19 to 36 of 62 total