Subscripció SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA FÒRUM ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EDUCATIVAFORMATS DISPONIBLES
39,00 €
69,00 €
55,00 €
91,00 €

La revista Fòrum. Revista d¡Organització i Gestió desenvolupa una labor divulgativa entre l'equip directiu, identificant-se amb una línia de reflexió plural i oberta. És una eina professional de coneixement, comunicació i d'acció, que permet estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics a l'aula.

La subscripció a la revista inclou:

.- 4 vals descompte de 6 € per compres directes a l'editorial. (1 per trimestre. Compres superiors a 25 €)
.- Descomptes als cursos de Formació de Graó (Reconeguts/Bonificables)

Format digital
Digital + fons: 
Inclou 3 revistes + accés al fons de la revista

Format paper i digital + accés al fons de la revista
Institucions (Espanya i Unió Europea):
Inclou 3 revistes (paper i digital) + accés al fons de la revista + 5 subscripcions digitals per a 5 professors

Particulars (Espanya i Unió Europea):
Inclou 3 revistes (paper i digital) + accés al fons de la revista

Subscripcions resta del món:
 
Inclou 3 revistes (paper i digital) + accés al fons de la revista