Publicitat

Mitjans impresos

Totes les revistes de l’Editorial Graó es publiquen en format paper i en digital. Els anuncis es mantenen en les dues versions.

La versió digital pot incorporar enllaços directes. L’anunciant ha de proporcionar el document amb tots els elements (vincles creats).

Revistes d’educació infantil (0-6 anys)
Guix d’Infantil (ed. en català)
Aula de Infantil

Revistes d’educació primària (6-12 anys)
Guix. Elements d’Acció Educativa (ed. en català)
Aula de Innovación Educativa

Revista d’educació secundaria (12-18 anys)
Aula de Secundaria. Didáctica • Tutoría • Gestión • Orientación

Revista d’equips directius
Fórum. Revista d’Organització i Gestió educativa (ed. en catalán)

Revistes de didàctiques específiques (secundària)
Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales
Articles. Didàctica de la Llengua i de la Literatura (ed. en catalán)
Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Tándem. Didáctica de la Educación Física
Uno. Didáctica de las Matemáticas
Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura
Eufonía. Didáctica de la Música

Revista adreçada a les famílies (0-8 anys)
Viure en Família (ed. en catalan)

Tarifes (paper)

Guix d’Infantil

· Públic
Professorat i especialistes d’educació infantil.
Pedagogs/ògues i psicòlegs/ògues.
Centres escolars d’educació infantil
Estudiants de la Facultat d’Educació, Pedagogia i Ciències de l’Educació.
Associacions professionals vinculades a l’educació i la docència.
Organismes oficials.

· Llengua: català
· Àmbit : Catalunya, València, Balears
· Distribució: subscriptors (centres escolars i persones)
· Periodicitat: bimestral (5 revistes + 1 dossier)
· Difusió mitjana: 3000
· Lectors estimats: 17.000
· Pàgines: 48

· Mides
Contracoberta: 205 X 270 mm: 810€
Interior de coberta: 205X 270 mm: 675 €
1 pàgina interior: 205 X 270 mm : 565 €
1/2 pàgina: 176X 116mm: 340 €
Aula de Infantil

· Públic
Professorat i especialistes d’educació infantil.
Pedagogs/ògues i psicòlegs/ògues.
Centres escolars d’educació infantil
Estudiants de la Facultat d’Educació, Pedagogia i Ciències de l’Educació.
Associacions professionals vinculades a l’educació i la docència.
Organismes oficials.

· Àmbit: Espanya i Llatinoamèrica
· Distribució: subscriptors (centres escolars i persones)
· Periodicitat: Bimestral (5 revistas + 1 dosier)
· Difusió mitjana: 3000
· Lectors estimats: 17.000
· Pàgines: 48

· Mides
Contracoberta: 205 X 270 mm: 810€
Interior de coberta: 205 X 270 mm: 675 €
1 pàgina interior: 205 X 270 mm : 320 €
1/2 pàgina: 176 X 116mm: 205 €
Guix. Elements d’Acció Educativa

· Públic
Professorat i especialistes d’educació primària.
Pedagogs/ògues i psicòlegs/ògues.
Centres escolars d’educació primària i escoles d’infantil i primària.
Estudiants de la Facultat d’Educació, Pedagogia i Ciències de l’Educació.
Associacions professionals vinculades a l’educació i la docència.
Organismes oficials.

· Llengua: Català
· Àmbit: Catalunya, Valencia, Baleares
· Distribució: Subscriptors (centres escolars i persones)
· Periodicitat: Mensual (10 revistas + 1 dosier)
· Difusió mitjana: 3000
· Lectors estimats: 26.000
· Pàgines: 98

· Mides
Contracoberta: 270 X 195 mm: 910€
Interior de coberta: 270 X 195 mm: 675 €
1 pàgina interior: 270 X 195 mm : 565 €
1/2 pàgina: 240 x 80 mm: 340 €
Aula de Innovación Educativa

· Públic
Professorat i especialistes d’educació primària.
Pedagogs/ògues i psicòlegs/ògues.
Centres escolars d’educació primària i escoles d’infantil i primària.
Estudiants de la Facultat d’Educació, Pedagogia i Ciències de l’Educació.
Associacions professionals vinculades a l’educació i la docència.
Organismes oficials.

· Àmbit: Espanya i Llatinoamèrica
· Distribució: Subscriptors (centres escolars i persones)
· Periodicitat: Mensual (10 revistas + 1 dosier)
· Difusió mitjana: 3000
· Lectors estimats: 26.000
· Pàgines: 98

· Mides
Contracoberta: 270 X 195 mm: 910€
Interior de coberta: 270 X 195 mm: 675 €
1 pàgina interior:/strong> 270 X 195 mm : 565 €
1/2 pàgina: 240 x 80 mm: 320 €
Aula de Secundaria

· Públic
Professorat i especialistes d’educació secundària.
Pedagogs/ògues i psicòlegs/ògues.
Centres d’educació secundària i centres concertats (3-18 anys).
Estudiants de la Facultat d’Educació, Pedagogia i Ciències de l’Educació.
Associacions professionals vinculades a l’ educació i la docència.
Organismes oficials.

· Àmbit: Espanya i Llatinoamèrica
· Distribució: Subscriptors (centres escolars i persones)
· Periodicitat: Bimestral (5 revistas + 1 dosier)
· Difusió mitjana: 3000
· Lectors estimats: 17.000
· Pàgines: 58

· Mides
Contracoberta: 270 X 290 mm: 950€
Interior de contracoberta: 270 X 290 mm: 910 €
1 Pàgina interior: 210 X 290 mm : 675 €
1/2 pàgina: 240 x 80 mm: 365 €
Fòrum. Revista d’ Organització i Gestió Educativa

· Públic
Equips directius de centres escolars.
Pedagogs/ògues i psicòlegs/ògues.
Centres d’educació infantil, primària i secundària.
Estudiants de la Facultat d’Educació, Pedagogia i Ciències de l’Educació.
Associacions professionals vinculades a l’educació i la docència.
Organismes oficials.

· Idioma: Català
· Àmbit: Catalunya, València i Balears
· Distribució: Subscriptors (centres escolars i persones)
· Distribució: Quadrimestral (3 revistes))
· Difusió mitjana : 700
· Lectors estimats: 3.000
· Pàgines: 42

· Mides
Contracoberta: 210 X 297 mm: 630€
Interior de contracoberta: 210 X 297 mm: 525 €
1 Pàgina interior: 210 X 297 mm : 315 €
1/2 pàgina: 160 x 105 mm: 210 €
Revistas de didácticas específicas Alambique, Articles, Eufonía, íber, Uno, Tándem, Textos

· Público
Professorat especialista de cada matèria:
Alambique. Professorat ciències experimentals.
Articles.Professorat llengua i literatura catalana (en català).
Íber. Professorat de ciències socials, geografia i història.
Tándem.Professorat d’educació física.
Uno. Professorat de matemàtiques.
Textos. Professorat de llengua i de la literatura castellana.
Eufonía. Professorat de música.
Centres d’educació secundària.
Estudiants de la Facultat d’Educació, Pedagogia i Ciències de l’Educació.
Associacions professionals vinculades a l’educació i la docència.
Organismes oficials.

· Àmbit: España i Llatinoamèrica
· Distribució: Subscriptors (centres escolars i persones)
· Periodicitat: Trimestral (3 revistes)
· Pàgines: 92

· Mides
1 Pàgina: 185 x 235 mm. 315€
1/2 página: 195 x 95 mm. 215 €
Dossier/Dosier

· Públic
Professorat i especialistes d’educació infantil, primària i secundaria..
Pedagogs/ògues i psicòlegs/ògues.
Estudiants de la Facultat d’Educació, Pedagogia i Ciències de l’Educació.
Centres d’educació secundaria i centres concertats (3-18 anys).
Estudiants de la Facultat d’Educació, Pedagogia i Ciències de l’Educació.
Associacions professionals vinculades a l’educació i la docència.
Organismes oficials.

· Àmbit: España y Latinoamérica
· Distribució: Suscriptores (centros escolares y personas)
· Periodicitat: Anual
· Difusió mitjana : 9.000
· Lectors estimats: 40.000
· Pàgines: 92

· Mides
1 Pàgina: 185 x 235 mm. 1200 €
1/2 pàgina: 185 x 120 mm. 600 €
Viure en Família 

· Públic
Famílies amb criatures de 0 a 8 anys
AMPA i AFA

· Idioma: Català
· Ámbit: Catalunya, Valéncia i Balears 
· Distribució: Subscriptors/es. Llibreries especializatdes 
· Periodicitat: Bimestral (5 revistes + 1 llibre)
· Difusió mitjana: 6.000
· Lectors estimats: 10.000
· Pàgines: 72

· Mides

1 Pàgina: 280 x 210 mm (+3mm sang)
Contracoberta: 500 €
Interior de coberta: 400 €
1 Pàgina interior: 300 €
1/2 pàgina: 130 x 191,5m (sense sang): 150€
Anuncis "La Tria" (1/3  39x57 mm): 60 €
Publicació 2/3 (39x123,5 mm): 80 €
Publicación 3/3 (39x187,5 mm): 100 €